c – 基类的多个虚拟继承和构造函数调用

有这个代码:

#include <iostream>

class Bazowa
{
  int x;
public:
  Bazowa() : x(55){}
  Bazowa(int x_) : x(x_) {}
  void fun()
  {
   std::cout << x << "fun\n";
  }
};

class Pochodna1 : virtual public Bazowa
{
public:
  Pochodna1() : Bazowa(101) {}
};

class Pochodna2 : virtual public Bazowa
{
public:
  Pochodna2() : Bazowa(103) {}
};

class SuperPochodna : public Pochodna1, public Pochodna2
{
public:
  SuperPochodna() : {}
};


int main() {
  SuperPochodna sp; 
  sp.fun();   // prints 55fun

  return 0;
}

执行该程序后,将打印“55fun”.在Pochodna1和Pochodna2类中构造函数调用发生了什么 – 它们被忽略了吗?为什么班级Bazowa的成员’x’被设置为’55’,而不是’101’或’103’?

最佳答案
始终从最终叶类调用虚拟基础构造函数.不会调用虚拟基础的其他构造函数.在你的情况下,SuperPochodna()调用Bazowa()并且不使用Pochodna1和Pochodna2中对Bazowa(int)的调用.

请参阅http://www.parashift.com/c++-faq-lite/multiple-inheritance.html#faq-25.14或只是谷歌“虚拟基础构造函数”.

转载注明原文:c – 基类的多个虚拟继承和构造函数调用 - 代码日志