javascript – 使用else的速记if

如何为else if语句写简写?

if (showvar == "instock"){
   //show available
} else if (showvar == "final3"){
  //show only 3 available
} else {
  //show Not available
}

我知道写的时候只有if和else.但是如果有其他if语句,我该怎么写?

(showvar == "instock")? //show available : //show Not available
最佳答案
你只需将else ifs嵌套在以下的假端:其他条款也是假的.像这样……

(showvar == "instock") ? 
show available : ((showvar == "final3") ? 
show only 3 available : show Not available);

转载注明原文:javascript – 使用else的速记if - 代码日志